استخراج معادن برای آفریقای جنوبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است